Backgammon Geschiedenis

De geschiedenis van Backgammon gaat erg ver terug maar is ook erg incompleet. Daarentegen is het geen wat we weten erg interessant en fascinerend!

Backgammon GeschiedenisBackgammon wordt door sommige gezien als het oudste bordspel ter wereld maar dat is natuurlijk moeilijk na te gaan. Maar dat het spel heel erg oud is daar hoeft geen twijfel over te bestaan. De meeste theorieën luiden dat Backgammon is ontstaan ergens in de omgeving van het voormalige Sumerië, hedendaags Irak/Iran. Enkele jaren geleden werd hier een Backgammonbord gevonden waarvan de oudheid wordt geschat op 5000 jaar! Backgammon is vanuit die regio daar verspreid geraakt en is terug te vinden in geschiedenissen van vele culturen over de gehele wereld.

Backgammon is geen spel wat van de ene op de andere dag is ontstaan maar wat het product is van een lange evolutie. In de oude geschiedenis werd het spel aangeduid als de “Game of Tables”. Hiermee werd vooral het bord bedoeld waarop Backgammon maar ook andere varianten werd gespeeld.

De “Game of Tables” wordt in ieder geval al met meerdere varianten vermeld in het boek van Koning Alfonso X (de wijze) Deze Spaanse Koning liet in 1283 n Chr. een boek opmaken met daarin de spelregels van allerlei spellen die in die tijd veel werden gespeeld in allerlei culturen.

Backgammon werd gespeeld door Franse Koningen, de oude Romeinen, de Grieken, de Summiers en nog vele culturen van generaties daarna (en misschien ook wel daarvoor)

Wanneer je echt geïnteresseerd bent naar de oudheid van Backgammon dan raad ik je de volgende Engelstalige pagina’s aan:

Origin of Backgammon

Een hele overzichtelijke site met daarop het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van dit spel. Duidelijk weergegeven met ook kunstwerken, munten en afbeeldingen teruggevonden uit vroegere tijden. Hieruit blijkt dat Backgammon heel populair is geweest in de geschiedenis van de Mensheid.